Styreansvar

Styreleder må betale 9 mill for uaktsomhet

Les mer om saken

Hvem: Store og små virksomheter med egne styrer. Styremedlemmer og daglig leder er personlig ansvarlig.

Hva:Det erstatningsansvar som styret i henhold til norsk lov kan komme i, for ikke å ha utført sin tilsyns- og kontrollplikt.

Hva dekker en Styreansvarsforsikring?

Den dekker formuesskade som følge av styreansvar som styremedlemmene, individuelt eller solidarisk, kan pådra seg i henhold til norsk rett.

Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke har oppstått som følge av skade på person eller ting.

Hvorfor: For å sikre styremedlemmer mot økonomisk tap som de personlig er ansvarlige for som styremedlem.

Hvordan: Søknadsskjema (for print)

FORENKLET SØKNADSSKJEMA (for send)

Det er viktig at du oppgir all relevant informasjon så korrekt som mulig. Dersom det er informasjon som er relevant utover hva som kommer frem i skjema, vennligst send en mail med tilleggsinformasjon. Dersom informasjonen er gal eller mangelfull, kan dette medføre at forsikringen blir avslått eller ugyldig. Relevant informasjon eller ikke, vi vil anbefale at denne informasjonen blir tatt med i søknaden utelukkende som grunnlag for premieberegning.

Denne type forsikring er basert på "claims made" prinsippet, dvs at man må ha gyldig forsikring den dag et krav blir fremsatt. Det finnes ingen automatisk forlengelse av dekningen på grunn av fornyelsesforhandlinger. Forsikringsdekningen opphører på utløpsdato dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Se informasjon om Romerike Styreutvikling.

Businessteam.jpg