Sykelønnforsikring

Hvem: Virksomheter som har ansatte med lønn over 6G.

Hva: Forsikringen dekker lønn over 6G ved langvarig sykdom. Se vilkår.

Sykelønnsforsikring gir deg dagpenger som selvstendig næringsdrivende dersom du blir syk.

Erstatningsbeløpet gir deg den lønn som overstiger 6G. (6G får man i sykepenger av staten) G= Statens grunnbeløp

Pr. 01.05.14 er G = NOK 88.370,- (reguleres hvert år)

Hvorfor: For å sikre ansatte økonomisk ved sykdom. Spesielt aktuelt for selvstendig næringsdrivende.

Hvordan: Søknadsskjema/helseerklæring


Du kan også få kombinert Sykelønnsforsikring og Behandlingsforsikring. Se Quality Lønn og Behandling.

Den sikrer deg lønn eller behandling og reduserer prisen på Sykelønnsforsikringen med 10%.