Privatforsikring

Hvem: Alle.

Hva:

  • Bilforsikring
  • Husforsikring
  • Hytteforsikring
  • Innboforsikring
  • Båtforsikring
  • Campingvognforsikring
  • Reiseforsikring
  • Tilhengerforsikring

Hvorfor: Sikre seg økonomisk for tapte eiendeler eller personskader. Erstatning gir mulighet til å bygge opp/kjøpe tilbake tapte eiendeler eller gir deg økonomisk handlefrihet hvis du skulle bli utsatt for en ulykke som får konsekvenser for din hverdag.

Hvordan: Kontakt Helle Hjeltgaard