Livsforsikring

Hvem: Privatpersoner eller virksomheter med ansatte.

Hva: Livsforsikring er forsikringen som gir etterlatte økonomisk handlefrihet. Ved dødsfall gis en engangsutbetaling til etterlatte.

Hvorfor: For å sikre etterlatte en økonomisk trygghet.

Hvordan: Søknadsskjema/helseerklæring

Uførekapital

Med uførekapital får du utbetalt en engangssum de rsom du skulle bli varig arbeidsufør. Uførekapitalen gir økonomisk støtte til å forberede en ny og annerledes livssituasjon. Hvordan du benytter utbetalingen på en uførekapital, er opp til deg selv. Blant annet kan du nedbetale lån for å redusere de månedlige utgiftene.

Kan kjøpes i forbindelse med livsforsikringen.

Forsikringssummen for uførekapital er 80% av forsikringssummen for livsforsikringen.

Med en uførekapital får du utbetalt en engangssum dersom du skulle bli varig arbeidsufør. Uførekapitalen gir økonomisk støtte til å forberede en ny og annerledes livssituasjon. Hvordan du benytter utbetalingen på en uførekapital, er opp til deg selv. Blant annet kan du nedbetale lån for å redusere de månedlige utgiftene.

  • Uførekapital kan kjøpes av personer mellom 18 og 58 år.
  • Varighet til fylte 60 år. (63 år for bedrifter)
  • Minste forsikringssum er 100 000 kroner, og høyeste forsikringssum er i overkant av 3 500 000 kroner (40 G).
  • Hele forsikringssummen utbetales når den forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i minimum to år.
  • Arbeidsuførheten må betegnes som varig.
  • Utbetalingen er skattefri.

Uførekapital kan kjøpes av personer mellom 18 og 58 år.

Varighet til fylte 60 år. (63 år for bedrifter)

Minste forsikringssum er 100 000 kroner, og høyeste forsikringssum er i overkant av 3 500 000 kroner (40 G).

Hele forsikringssummen utbetales når den forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i minimum to år.

Arbeidsuførheten må betegnes som varig.

Utbetalingen er skattefri.

Samme søknadsskjema som Livsforsikring. (Se over)

Hvem: Privatpersoner eller virksomheter med ansatte.

Hva: Kritisk Sykdom er forsikringen som gir deg eller din familie økonomisk handlefrihet hvis du skulle bli rammet av en spesifikk alvorlig sykdom.

Hvorfor: Man får en rask utbetaling som man kan bruke til nødvendig behandling eller andre kostnader som oppstår dersom man blir rammetav en spesifikk sykdom.

Hvordan: Søknadsskjema/helseerklæring