Idrettsforsikring

Hvem: Idrettsorganisasjoner eller idrettsklubber.


Hva: Idrettsforsikring gir erstatning for ulykker oppstått i forbindelse med utøvelse og/eller trening i bestemte idretter. Det er den enkelte idrettsorganisasjon som kjøper forsikringen for sine spillere.

  • Engangsutbetaling ved varig invaliditet som følge av en ulykke
  • Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av en ulykke
  • Dekning av behandlingsutgifter som følge av en ulykke

Engangsutbetaling ved varig invaliditet som følge av en ulykke

Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av en ulykke

Dekning av behandlingsutgifter som følge av en ulykke

Hvorfor: For å sikre utøvere mot økonomisk tap ved utøvelse av idrett.

Hvordan: Søknadsskjema